en flag - venice europe cz flag - VENICE s.r.o. sk flag - VENICE s.r.o.

Likvidácia firmy

Likvidácia firmy

Likvidácia je pre všetkých podnikateľov, ktorí sa rozhodli ukončiť svoju podnikateľskú činnosť alebo zrušiť spoločnosť, s ktorou nevykonávajú žiadnu činnosť. Ak spoločnosť vstúpi do likvidácie vyhne sa plateniu daňovej licencie v roku 2015, prípadne zaplatí len pomernú časť z celkovej sumy za čas, ktorý ešte nebola v likvidácií.

Takže už vstup spoločnosti do likvidácie Vám prináša možnosť ušetrenia nákladov za spoločnosť, s ktorou nevykonávate žiadnu aktivitu.

Ak spoločnosť nevykonávala žiadnu aktivitu už dlhšiu dobu a nemá žiadne príjmy ani výdavky, jej likvidácia bude jednoduchšia a rýchlejšia ako v prípade aktívnej spoločnosti. Celý priebeh likvidácie štandardne netrvá dlhšie ako 6 mesiacov.

Cena za vstup firmy do likvidácie je od 199 eur.

Online Invest s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

+421 944 255 853 info@onlineinvest.sk