en flag - venice europe cz flag - VENICE s.r.o. sk flag - VENICE s.r.o.

Predaj platcov DPH

Predaj platcov DPH

Spoločnosti, ktoré predávame sú platci DPH, zvyčajne s obchodnou históriou, ktoré sú účtovne i právne vyčistené, bez akýchkoľvek záväzkov a pohľadávok a sú určené na ďalší predaj. Ich hlavným benefitom je, že už sú platcami DPH a netreba prechádzať zložitým procesom registrácie k DPH, ktorý trvá i viac ako 90 dní a netreba skladať žiadne zábezpeky.

Garanciu 100% čistoty a bezdlžnosti spoločností garantuje predávajúci v zmluve o prevode obchodného podielu, prípadne na požiadanie inou zmluvou, notárskou zápisnicou atď. - vec dohody.

Sú zaregistrované ako platci DPH - majú pridelené IČ DPH - môžete teda ihneď obchodovať.


Predaj firmy - platca DPH

Našou úlohou je zrealizovať obchod objektívne, teda obe strany obchodu majú rovnaké postavenie. Kupujúci dostáva záruky, že spoločnosť je „čistá“. Predávajúci zodpovedá a ručí osobne za stav spoločnosti, účtovníctvo a všetko, čo sa v nej udialo.

Kupujúci zároveň svojej protistrane garantuje, že menom kupovanej spoločnosti bude podnikať v súlade s právom. Snažíme sa tak o elimináciu rizika pri kúpe staršej firmy na minimum.

Pri predaji firmy Vám vieme zabezpečiť aj:

Online Invest s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

+421 944 255 853 info@onlineinvest.sk