en flag - venice europe cz flag - VENICE s.r.o. sk flag - VENICE s.r.o.

Predaj firmy v ČR

Predaj firmy v Českej republike

Potrebujete začať rýchlo podnikať, previesť svoju činnosť na novú spoločnosť a nechcete alebo nemôžete čakať? Ponúkame Vám predaj Ready-made spoločností, založených výlučne za účelom ich odpredaja klientom.

Spoločnosti sú bez obchodnej histórie, nikdy nevykonávali žiadnu činnosť, sú bez záväzkov, pohľadávok, majú splatené základné imanie a majú splnené všetky daňové povinnosti. Pri zakúpení Ready-Made s.r.o. môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín.

Cena za Ready-made s.r.o. je 750 € (v prípade registrácii k DPH 1300 EUR) a zahrňuje:

 • Prípravu potrebnej dokumentácie
 • Usporiadanie valného zhromaždenia za účelom realizácie zmien v predávanej spoločnosti:
  • zmena konateľa/člena predstavenstva, zmena dozornej rady,
  • zmena názvu obchodnej firmy (pokiaľ to klient vyžaduje),
  • zmena / rozšírenie predmetov podnikania (pokiaľ to klient vyžaduje),
  • zmena sídla (pokiaľ ju klient vyžaduje).
 • Zastupovanie klienta pri jednaní s úradmi štátnej správy (živnostenský úrad, finančný úrad).
 • Ohlásenie živností a vyzdvihnutie živnostenských listov, prípadne koncesných listín.
 • Overené preklady dokumentov.
 • Podanie návrhu na zápis zmien v spoločnosti do obchodného registra.
 • Registrácia spoločnosti k DPH či iným daniam.

Ku všetkým spoločnostiam Vám vieme zabezpečiť:

 • poskytnutie sídla spoločnosti
 • služby virtuálnej kancelárie
 • poradenstvo v oblasti finančného plánovania, daňovej a odvodovej optimalizácie
 • usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti

Online Invest s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

+421 944 255 853 info@onlineinvest.sk