en flag - venice europe cz flag - VENICE s.r.o. sk flag - VENICE s.r.o.

Zmeny vo firme

Zmeny vo firme

Ak potrebujete vykonať ľubovoľné zmeny vo Vašej firme obráťte sa na nás. Naši pracovníci na základe Vašich požiadaviek vypracujú všetky podklady pre zmenu a po podpísaní dokumentov z Vašej strany zabezpečia zápis zmien do Obchodného registra, Živnostenského registra ako aj nahlásenie zmien na Daňovom úrade.

Cena za kompletné zrealizovanie zmeny vo firme je 150€, alebo 220€ vrátane poplatkov OR a ŽR.

Cena závisí na tom o akú zmenu sa jedná, medzi menšie zmeny spoplatnené sumou 150€ patrí:
  • zmena sídla
  • zmena obchodného mena
  • vymenovanie alebo odvolanie konateľa, alebo prokuristu
  • zmena osobných údajov spoločníka, konateľa
  • zmena spôsobu konania konateľa
Zložitejšie zmeny spoplatnené sumou 220€ sú:
  • rozšírenie alebo zúženie predmetu podnikania
  • prevod obchodného podielu a s tým spojená zmena spoločníka
  • navýšenie základného imania spoločnosti

Ak sa vo firme súčasne robia viaceré zmeny cenu stanovujeme tak, že sa účtuje cena za drahšiu z požadovaných zmien (150€, alebo 220€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu.

ľ

Online Invest s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

+421 944 255 853 info@onlineinvest.sk