en flag - venice europe cz flag - VENICE s.r.o. sk flag - VENICE s.r.o.

Založenie s.r.o. v ČR

Založenie s.r.o. v Českej republike

Najobľúbenejšou formou právnickej osoby v Českej republike je spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). K založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným potrebujete základný kapitál vo výške minimálne 1 Kč a je potrebné dokladovať jeho splatenie. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj jeden spoločník a štatutárnym orgánom sú konatelia.

Najväčšou výhodou spoločnosti s ručením obmedzeným je, že spoločníci neručia za záväzky spoločnosti.

Cena za založenie spoločnosti s.r.o. v Českej republike je 750 EUR vrátane poplatkov za zápis spoločnosti a zahrňuje:

  • Overenie správnosti názvu spoločnosti (z dôvodu zameniteľnosti)
  • Prípravu potrebnej dokumentácie vrátane zakladateľských dokumentov spoločnosti
  • Zastupovanie klienta pri jednaní s úradmi štátnej správy (živnostenský úrad, finančný úrad)
  • Ohlásenie živností a vyzdvihnutie živnostenských listov, prípadne koncesných listín
  • Podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
  • Registráciu novej spoločnosti k dani z príjmov právnických osôb, prípadne k ďalším daniam

Pri založení firmy v Čechách je na rozdiel od Slovenských potrebné dokladovať splatenie základného imania na bankový účet vedený v Českej banke. Preto sa vo veľkej miere využíva kúpa ready-made spoločností, kde dokladovanie nie je potrebné nakoľko bolo dokladované pri založení týchto spoločností. Viac informácií nájdete na stránke predaj ready-made spoločností.

Online Invest s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

+421 944 255 853 info@onlineinvest.sk