en flag - venice europe cz flag - VENICE s.r.o. sk flag - VENICE s.r.o.

Založenie komanditnej spoločnosti

Založenie komanditnej spoločnosti

Podobne ako založenie spoločnosti s ručením obmedzeným založenie komanditnej spoločnosti je komplikovaný proces, ktorý vyžaduje pripraviť dokumenty a následnú návštevu niekoľkých úradov. Pokiaľ nechcete stráviť zakladaním firmy niekoľko desiatok hodín a chcete na založení spoločnosti ušetriť využite našu službu založenia komanditnej spoločnosti.

Založenie Komanditnej spoločnosti "ALL INCLUSIVE " - 399 €

V prípade objednania tejto služby zabezpečia naši pracovníci všetky potrebné náležitosti za Vás. Vybavíme za Vás prípravu dokumentov, vydanie Živnostenských listov, zaregistrujeme Vašu spoločnosť do Obchodného registra a vybavíme registráciu spoločnosti na Daňovom úrade k plateniu dani z príjmu.

V našich cenách je zahrnuté:
 • poplatok za zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra.
 • konzultácie - pred založením firmy Vám na základe Vašich potrieb ochotne pomôžeme nájsť tú najvhodnejšiu formu podnikania
 • vypracujeme všetky potrebné dokumenty pre založenie spoločnosti
 • podáme návrh na Živnostenský register vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení a po vydaní ho následne preberieme,
 • elektronicky podáme návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra
 • Vašu spoločnosť zároveň zaregistrujeme na Daňovom úrade k plateniu dane z príjmu
 • všetky dokumenty Vám následne odovzdáme a môžete začať v podnikaní – celý tento proces založenia trvá zvyčajne 10-14 pracovných dní
Vaše ďalšie náklady spojené so založením komanditnej spoločnosti budú zahŕňať už len:
 • poplatky za vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení - 0 € za každú voľnú živnosť, 7,5 € za každú viazanú/remeselnú živnosť
 • overenie ďalších podpisov a overených kópií dokumentov potrebných do notárskej zápisnice - 10 € - 25€ pre spoločnosť s 1 štatutárnym orgánom a akcionárom fyzickou osobou u notára.

K novo zakladaným spoločnostiam Vám vieme poskytnúť aj sídlo spoločnosti, služby virtuálnej kancelárie, prenájom rokovacích priestorov, usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti a pod.

Naši pracovníci pre Vás Vypracujú všetky potrebné dokumenty k založeniu firmy, vybavíme živnostenské listy, zápis spoločnosti do Obchodného registra a registráciu spoločnosti na daňovom úrade k plateniu dani z príjmu, prípadne registráciu k DPH.

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „komanditná spoločnosť“ alebo skratku „kom. spol.“ alebo skratku „k.s.“.

Komanditná spoločnosť je považovaná za zmiešaný typ spoločnosti, v ktorej sú spojené prvky osobnej spoločnosti (komplementár - ručí celým svojím majetkom) a kapitálovej spoločnosti (komanditista - ručí len do výšky nesplateného vkladu).

Teda komanditná spoločnosť má dva druhy spoločníkov s odlišným právnym postavením:

 • Komanditista - je spoločník, ktorý ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu. Je povinný vložiť do spoločnosti vklad, ktorý sa určí v spoločenskej zmluve, minimálne však 250 EUR. Nemôže konať v mene spoločnosti ako štatutárny orgán, teda nie je oprávnený na obchodné vedenie spoločnosti. Toto sa však dá upraviť prostredníctvom splnomocnenia od štatutára prípadne udelením prokúry.
 • Komplementár - je spoločník, ktorý ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Je štatutárom spoločnosti, teda môže konať v mene spoločnosti a je oprávnený na obchodné vedenie spoločnosti.

Online Invest s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

+421 944 255 853 info@onlineinvest.sk