en flag - venice europe cz flag - VENICE s.r.o. sk flag - VENICE s.r.o.

Založenie s.r.o.

Založenie spoločnosti s.r.o.

Založenie spoločnosti je komplikovaný proces, ktorý vyžaduje pripraviť mnoho korporátnych dokumentov a následnú návštevu niekoľkých úradov. Pokiaľ nechcete stráviť zakladaním firmy niekoľko desiatok hodín a chcete na založení spoločnosti ušetriť využite našu službu založenia firmy.

Založenie spoločnosti ponúkame v dvoch základných variantoch v celej SR:

Založenie spoločnosti "ALL INCLUSIVE" - 244 €

V prípade objednania tejto služby zabezpečia naši kvalifikovaný pracovníci všetky potrebné náležitosti za Vás.

V našich cenách je zahrnuté:
  • poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra. Pri klasickom podaní, kedy by ste dokumenty na založenie spoločnosti podávali Vy, je poplatok 300 €.
  • konzultácie - pred založením firmy Vám na základe Vašich potrieb ochotne pomôžeme nájsť tú najvhodnejšiu formu podnikania
  • vypracujeme všetky potrebné dokumenty pre založenie spoločnosti
  • podáme návrh na Živnostenský register vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení a po vydaní ho následne preberieme (v rámci balíku "ALL INCLUSIVE").
  • elektronicky podáme návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra
  • Vašu spoločnosť zároveň zaregistrujeme na Daňovom úrade k plateniu dane z príjmu
  • všetky dokumenty Vám následne odovzdáme a môžete začať v podnikaní – celý tento proces založenia trvá zvyčajne 10-14 pracovných dní, doručenie originál výpisu z OR SR trvá približne ďalších 10 pracovných dní
Vaše ďalšie náklady spojené so založením spoločnosti budú zahŕňať už len:
  • poplatky za vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení - 0 € za každú voľnú živnosť, 7,5 € za každú viazanú/remeselnú živnosť
  • overenie podpisov - asi 8 € pre spoločnosť s 1 konateľom a spoločníkom, pri viacerých konateľoch a/alebo spoločníkoch o 1-2 eur viac na matrike alebo približne 13€ u notára.

Celkové náklady spojené so založením spoločnosti sú od 247 € vrátane všetkých poplatkov štátnym orgánom pri jednoosobovej spoločnosti a jednom predmete podnikania.

V prípade záujmu zaregistrujeme Vašu firmu na daňovom úrade k ďalším daniam (DPH, dani z motorového vozidla..).

K novo založenej spoločnosti Vám vieme poskytnúť aj sídlo spoločnosti, služby virtuálnej kancelárie, prenájom rokovacích priestorov, usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti a pod.

Naši pracovníci miesto Vás Vypracujú všetky potrebné dokumenty k založeniu firmy, vybavíme živnostenské listy, zápis spoločnosti do Obchodného registra a registráciu spoločnosti na daňovom úrade k plateniu dani z príjmu.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálová spoločnosť, ktorú môže založiť jedna alebo viacero fyzických (max. 50), ako aj jedna alebo viacero právnických osôb. Hodnota základného imania s.r.o. musí byť aspoň 5 000 € a minimálny vklad každého spoločníka musí byť 750 €.

Zmluvy pripravené našou spoločnosťou sú koncipované tak, že nie je potrebné dokladovať reálne splatenie základného imania. Medzi hlavné výhody spoločnosti s ručením obmedzeným je, že spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného základného imania, resp. do výšky svojho vkladu.

Online Invest s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

Google+ +421 944 255 853 info@onlineinvest.sk