en flag - venice europe cz flag - VENICE s.r.o. sk flag - VENICE s.r.o.

Ukončenie podnikania

Ukončenie podnikania

V prípade, že  vlastníte spoločnosť, s ktorou už nevykonávate žiadnu podnikateľskú aktivitu je dobré porozmýšľať nad jej zrušením, aby ste zbytočne neplatili daňové licencie za nevyužívanú spoločnosť.

Poradíme Vám aký spôsob zrušenia spoločnosti bude pre Vás najoptimálnejší, pripravíme všetky dokumenty k zrušeniu spoločnosti a v prípade záujmu vykonáme všetky administratívne úkony za Vás.

Odpredaj Vašej firmy

Najvýhodnejším spôsobom zrušenia spoločnosti je jej odpredaj inému podnikateľovi. Ponúkame Vám možnosť zaradiť sa do nášho zoznamu spoločností určených na predaj a zároveň Vám v cene našej provízie 20% z ceny predanej spoločnosti minimálne však 1000 eur sprostredkujeme celý predaj spoločnosti.

Likvidácia firmy

Likvidácia je pre všetkých podnikateľov, ktorí sa rozhodli ukončiť svoju podnikateľskú činnosť alebo zrušiť spoločnosť, s ktorou nevykonávajú žiadnu činnosť. Ak spoločnosť vstúpi do likvidácie vyhne sa plateniu daňovej licencie v roku 2015, prípadne zaplatí len pomernú časť z celkovej sumy za čas, ktorý ešte nebola v likvidácií. Takže už vstup spoločnosti do likvidácie Vám prináša možnosť ušetrenia nákladov za spoločnosť, s ktorou  nevykonávate žiadnu aktivitu.

Ak spoločnosť nevykonávala žiadnu aktivitu už dlhšiu dobu a nemá žiadne príjmy ani výdavky, jej likvidácia bude jednoduchšia a rýchlejšia ako v prípade aktívnej spoločnosti. Celý priebeh likvidácie  štandardne netrvá dlhšie ako 6 mesiacov.

Cena za likvidáciu spoločnosti je od 199 eur.

Zlúčenie spoločností

Najrýchlejším spôsobom zrušenia spoločností je ich zlúčenie. Ak ste spoločníkom v dvoch a viac spoločnostiach je pre Vás výhodnejšie ich zlúčiť do jednej a táto spoločnosť s ručením obmedzeným sa stane právnym nástupcom všetkých spoločností, ktoré zlúčením zaniknú. A teda všetky záväzky a pohľadávky voči tretím osobám preberá nástupnícka spoločnosť.

Vaša spoločnosť zlúčením do inej spoločnosti zanikne, tým pádom za ňu nemusíte platiť nové daňové licencie.

Cena za zlúčenie spoločností je od 690 eur. Plus klient si hradí cenu Notárskej zápisnice o zlúčení spoločností.

Zrušenie spoločnosti súdom ex offo

Najjednoduchší spôsob zrušenia spoločnosti je zrušenie spoločnosti súdom ex offo teda z úradnej moci súdu.  Celý proces zrušenia a prípadnej likvidácie spoločnosti prevádza v tomto prípade súd aj bez spolupráce spoločníka spoločnosti. Spoločník sa o takomto procese môže dozvedieť až doručením uznesenia súdu o začatí zrušenia spoločnosti.

Nevýhodou tohto spôsobu zrušenia je jeho dlhotrvajúci proces, ktorý môže prebiehať aj niekoľko rokov. Počas týchto rokov však spoločnosť musí platiť novú daňovú licenciu. Základná podmienka na začatie konania o zrušení spoločnosti je podanie podnetu na súd, že spoločnosť nespĺňa základné predpoklady jej existencie.

Cena za zrušenie spoločnosti súdom spoločností  je 150 eur.

Predaj firmy - platca DPH

Spoločnosti, ktoré predávame sú platci DPH, zvyčajne s obchodnou históriou, ktoré sú účtovne i právne vyčistené, bez akýchkoľvek záväzkov a pohľadávok a sú určené na ďalší predaj. Ich hlavným benefitom je, že už sú platcami DPH a netreba prechádzať zložitým procesom registrácie k DPH, ktorý trvá i viac ako 90 dní a netreba skladať žiadne zábezpeky.

Predaj firmy s históriou

Najvýhodnejším spôsobom zrušenia spoločnosti je jej odpredaj inému podnikateľovi. Ponúkame Vám možnosť zaradiť sa do nášho zoznamu spoločností určených na predaj a zároveň Vám v cene našej provízie 20% z ceny predanej spoločnosti minimálne však 1000 eur sprostredkujeme celý predaj spoločnosti aj s prípravou celej dokumentácie k prevodu.

V prípade záujmu o zrušenie spoločnosti nás prosím kontaktujte

Online Invest s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

+421 944 255 853 info@onlineinvest.sk