en flag - venice europe cz flag - VENICE s.r.o. sk flag - VENICE s.r.o.

Založenie o.z.

Zriadenie organizačnej zložky

Pre zahraničné spoločnosti, ktoré si na Slovensku potrebujú vytvoriť svoju pobočku, a nechcú zakladať spoločnosť s.r.o. či a.s., je možnosť zriadiť organizačnú zložku. Naša spoločnosť za vás pripraví všetky potrebné dokumenty na zriadenie. Pokiaľ nechcete stráviť zakladaním organizačnej zložky niekoľko desiatok hodín a chcete na zriadení spoločnosti ušetriť využite našu službu založenia organizačnej zložky.

Zriadenie organizačnej zložky na Slovensku "ALL INCLUSIVE " - 680 €

V prípade objednania tejto služby zabezpečia naši pracovníci všetky potrebné náležitosti za Vás. Vybavíme za Vás prípravu dokumentov, vydanie Živnostenských listov, zaregistrujeme Vašu spoločnosť do Obchodného registra a vybavíme registráciu spoločnosti na Daňovom úrade k plateniu dane z príjmu.

V našich cenách je zahrnuté:
  • poplatok za zápis organizačnej zložky do Obchodného registra. Pri klasickom podaní, kedy by ste dokumenty na zriadenie organizačnej zložky podávali Vy, je 300€, pretože dokumenty podávame elektronicky platíme znížení poplatok.
  • konzultácie - pred zriadením o.z. Vám na základe Vašich potrieb ochotne pomôžeme nájsť tú najvhodnejšiu formu podnikania
  • vypracujeme všetky potrebné dokumenty pre zriadení organizačnej zložky
  • podáme návrh na Živnostenský register pre vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení a po vydaní ho následne preberieme,
  • elektronicky podáme návrh na zápis organizačnej zložky do Obchodného registra
  • Vašu spoločnosť zároveň zaregistrujeme na Daňovom úrade k plateniu dane z príjmu
  • všetky dokumenty Vám následne odovzdáme a môžete začať v podnikaní – celý tento proces založenia trvá zvyčajne 10-14 pracovných dní
Vaše ďalšie náklady spojené so zriadením o.z. budú zahŕňať už len:
  • poplatky za vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení - 0 € za každú voľnú živnosť, 7,5 € za každú viazanú/remeselnú živnosť
  • overenie podpisov u notára (cca 15 €)
  • v prípade cudzojazyčných dokumentov (český jazyk je akceptovaný) je potrebné rátať aj poplatky za overené kópie a za úradné preklady do Slovenského jazyka (Zakladateľská listina zriaďovateľa, Stanovy spoločnosti, Výpis z obchodného registra zriaďovateľa a pod.)

Celkové náklady spojené so zriadením organizačnej zložky sú od 695€ € vrátane všetkých poplatkov štátnym orgánom pri organizačnej zložke kde zriaďovateľom je Česká spoločnosť, vrátane voľných živností.

V prípade záujmu zaregistrujeme Vašu firmu na daňovom úrade k ďalším daniam (DPH, dani z motorového vozidla a pod.).

K novo zakladaným spoločnostiam Vám vieme poskytnúť aj sídlo spoločnosti, služby virtuálnej kancelárie, prenájom rokovacích priestorov, či usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti a pod.

Naši pracovníci pre Vás Vypracujú všetky potrebné dokumenty k zriadeniu organizačnej zložky, vybavíme živnostenské listy, zápis spoločnosti do Obchodného registra a registráciu spoločnosti na daňovom úrade k plateniu dani z príjmu, prípadne registráciu k DPH.

Organizačná zložka je pobočkou zahraničnej spoločnosti na Slovensku. Nemá vlastnú právnu subjektivitu a všetky úkony vykonáva v mene materskej zahraničnej spoločnosti.

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „organizačná zložka“ alebo „organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby“ alebo  „organizačná zložka Bratislava, Slovensko“ alebo „organizačná zložka zahraničnej osoby“ alebo „organizačná zložka v SK“...

Osoba vedúceho organizačnej zložky môže byť len fyzická osoba a to musí byť osoba z krajín EU, alebo z krajín OECD, alebo osoba s pobytom na území Slovenskej republiky.

Výhodou oproti založeniu spoločnosti s ručením obmedzením či akciovej spoločnosti je, že pri zriadení organizačnej zložky nie je potrebné vkladať žiadny základný kapitál, ktorý je potrebné preukazovať pri spoločnostiach s.r.o. alebo a.s.. Aj keď na Slovensku je splatenie základného imania preukazované len Vyhlásením správcu vkladu o splatení a evidovaním základného imania v pokladni. S účinnosťou zákona 394/2012 Z. z. (zákon o obmedzení platieb v hotovosti) od 1.1.2013 boli obmedzené platby v hotovosti nad 5000€, ktoré je možné vkladať iba na bankový účet.

Organizačná zložka vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Požiadavky na zriadenie organizačnej zložky a informácie, práva povinnosti, nájdete v Obchodnom zákonníku č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Online Invest s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

+421 944 255 853 info@onlineinvest.sk