en flag - venice europe cz flag - VENICE s.r.o. sk flag - VENICE s.r.o.

Odpredaj Vašej firmy

Odpredaj firmy

Najvýhodnejším spôsobom zrušenia spoločnosti je jej odpredaj inému podnikateľovi. Ponúkame Vám možnosť zaradiť sa do nášho zoznamu spoločností určených na predaj a zároveň Vám v cene našej provízie 20% z ceny predanej spoločnosti minimálne však 1000 eur sprostredkujeme celý predaj spoločnosti.


Naša provízia za predaj spoločnosti zahŕňa:

  • vypracujeme potrebnú prevodnú dokumentáciu
  • usporiadame valné zhromaždenie spoločnosti podľa želania klienta, kde je možné zmeniť názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, doplniť alebo vymazať predmety podnikania a samozrejme zmena spoločníka a konateľa (žiadne ďalšie skryté poplatky za zmenu názvu, adresy...)
  • zabezpečíme zápis všetkých zmien do Obchodného registra vrátane všetkých poplatkov, a oznámenie zmien v spoločnosti na Živnostenskom úrade a Daňovom úrade


Vaše ďalšie výdavky pri predaji spoločnosti budú jedine:

  • Overenie podpisov u notára (cca. 30 € pre spoločnosť s 1 konateľom a spoločníkom)
  • Ak sa rozhodnete dopĺňať viazanú alebo remeselnú živnosť- 7,5 € za každú živnosť


Spoločnosti uvedené v našej ponuke sú:

  • založené, s ekonomickou históriou tj. vykonávali podnikateľskú činnosť avšak momentálne nevykonávajú žiadnu ekonomickú činnosť a sú pripravené na predaj,
  • so splateným základným imaním,
  • zapísané v obchodnom registri, v živnostenskom registri, teda majú pridelené IČO a DIČ, platcovia DPH aj IČ DPH
  • väčšina z nich je platcami DPH,

Online Invest s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

+421 944 255 853 info@onlineinvest.sk