en flag - venice europe cz flag - VENICE s.r.o. sk flag - VENICE s.r.o.

Predaj Ready Made firiem

Predaj nových spoločností

V rámci našich služieb ponúkame na predaj firmy s.r.o., ktoré boli založené výlučne za účelom ich následného predaja klientom. Naše spoločnosti sú bez akejkoľvek obchodnej histórie a nikdy nevykonávali žiadnu ekonomickú činnosť, sú teda bez akýchkoľvek záväzkov a pohľadávok.
Všetky naše firmy sú pripravené k okamžitému predaju so všetkými právnymi dokumentmi.

Cena za predaj firmy s.r.o. je 499 €

Zároveň je možné v rámci našej ceny uskutočniť aj zmenu názvu a sídla spoločnosti, prípadne doplniť či zmeniť predmety podnikania, samozrejmosťou je aj zmena konateľov a spoločníkov.

Aktuálny zoznam firiem určených na predaj

Naše firmy určené k predaju majú zvyčajne 10 a viac predmetov podnikania, ktoré pokrývajú najčastejšie požadované oblasti podnikania. Pri predaji firmy je možné predmety podnikania rozšíriť o nové predmety podnikania alebo zrušiť tie, o ktoré nemáte záujem. Zápis takýchto zmien v Obchodnom registri trvá len pár dní.

Pri predaji firmy je možné predmety podnikania rozšíriť o nové predmety alebo zrušiť tie, o ktoré nemáte záujem.

Predaj firmy - Postup

Na samotné vykonanie predaja firmy je nutná účasť všetkých nových konateľov a majiteľov spoločnosti. Potrebné sú len doklady totožnosti (Občiansky preukaz, Pas) konateľov a majiteľov. Ak bude nadobúdateľom právnická osoba je potrebné doložiť platný výpis z Obchodného registra.

Ak bude konateľom občan inej štátnej príslušnosti ako Slovenskej je potrebný výpis z registra trestov z krajiny, kde má konateľ trvalý pobyt.

Pri predaji firmy Vám vieme zabezpečiť aj:

Služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky (prípadne aj v zahraničí) bez nutnosti osobnej návštevy u nás. Pri kúpe firmy je nutná 1 návšteva zákaznika u notára v SR alebo zahraničí (alternatívou je možnosť overiť podpisy na matrike v SR alebo v zahraničí na Slovenskej ambasáde), kde overí podpisy na pripravených dokumentoch.

Naši pracovníci na základe plnej moci dokážu celý proces predaja spoločnosti doriešiť za Vás zabezpečiť za Vás.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálová spoločnosť, ktorú môže založiť jedna alebo viacero fyzických (max. 50), ako aj jedna alebo viacero právnických osôb. Hodnota základného imania s.r.o. musí byť aspoň 5 000 € a minimálny vklad každého spoločníka musí byť 750 €.

Online Invest s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

+421 944 255 853 info@onlineinvest.sk